เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cjtvacation

Travel License : 11/11747

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉางไป๋ซาน ฉางซุน ฮาร์บิ้น 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน ฉางไป๋ซาน ฉางซุน ฮาร์บิ้น 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน ฉางไป๋ซาน ฉางซุน ฮาร์บิ้น 8วัน 7คืน

เที่ยวจีน ฉางไป๋ซาน ฉางซุน ฮาร์บิ้น 8วัน 7คืน ฉางไปซาน 1 ใน 10 ภูเขาเลื่องชื่อแดนมังกร ทะเลสาบเทียนถือ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ สระมรกต สมญานาม จิ่วจ้ายโกวน้อยแห่งภาคอีสาน น้ำตกฉางไปซาน ชมความสวยงามตามฤดูการ หมู่บ่อน้ำพุร้อนจิ่วหลง ฮาร์บิ้น ชมงานแกะสลักน้ำแข็งและหิมะซันไอส์แลนด์ โบสถ์เซนต์โซเฟีย ช้อปปิ้งถนนจงหยาง

รหัสทัวร์

CN_3U00059

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

04 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

48,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ก.ย. 67

48,999฿

04-11

48,999฿

18-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

48,999

48,999

48,999

9,000

-

-

20

18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

48,999

48,999

48,999

10,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู สนามบินเทียนฝู่

Day : 2

สนามบินเทียนฝู่ –ฉางชุน – โบสถ์คาทอลิกฉางชุน - จี๋หลิน

Day : 3

จี๋หลิน - ฉางไป๋ซาน – หมู่บ้านโบราณเกาหลีไป่ฮวากู่– ชมวิถีชีวิตชาวบ้านเกาหลีเหนือ (รวมใส่ชุดฮันบก) –แช่น้ำแร่

Day : 4

อุทยานฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)-สระมรกต-น้ำตกฉางไป๋ – ทะเลสาบเทียนฉือ – หมู่บ่อน้ำแร่จวี้หลง – ตุนหัว

Day : 5

ฉางไป๋ซาน – ฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะน้ำแข็งและหิมะซันไอส์แลนด์

Day : 6

ฮาร์บิ้น – โบสถ์เซ็นท์โซเฟีย – ถนนจงหยาง + ไอศครีมหม่าตีเอ่อร์ – ฉางชุน

Day : 7

ฉางชุน –พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งแมนจู – เฉิงตู

Day : 8

เฉิงตู สนามบินเทียนฝู่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ซีเจทีเวเคชั่น จำกัด

วัชรพล (รามอินทรา)

161-247035-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง