เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cjtvacation

Travel License : 11/11747

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา ถ้ำหยุนกัง 6วัน 5คืน (MU)

ทัวร์จีน อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา ถ้ำหยุนกัง 6วัน 5คืน (MU)

ทัวร์จีน อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา ถ้ำหยุนกัง 6วัน 5คืน (MU)

เที่ยวจีน อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา ถ้ำหยุนกัง 6วัน 5คืน อู่ไถซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำหยุนกัง ต้าถง 1ใน 4 ถ้ำทางพุทธศาสนา อายุ 1500 ปี ชมเมืองโบราณผิงเหยาอายุกว่า 2,800 ปี วิหารลอยฟ้า เสวี่ยนคงซื่อ อายุ 1500 ปี ไท่หยวน เมืองเอกแห่งมณฑลซานซี พิเศษ ชมการแสดงแสง สี เสียงและม่านน้ำ สุดไฮเทค

รหัสทัวร์

CN_MU00110

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

18 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

35,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Eastern

ส.ค. 67

35,999฿

29-03ก.ย.

ก.ย. 67

35,999฿

03-08

35,999฿

17-22

ต.ค. 67

35,999฿

17-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

35,999

35,999

35,999

4,500

-

-

20

03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

35,999

35,999

35,999

4,500

-

-

20

17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

35,999

35,999

35,999

4,500

-

-

20

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

4,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ –ไท่หยวน

Day : 2

ไท่หยวน - อู่ไถซาน – วัดผู่ซ่าติ่ง - วัดเสียนทง – วัดถ่าหยวน – ศาลเจ้าอูเอ๋อเมี่ยว (ว่านฝอเก๋อ)

Day : 3

อู่ไถซาน – ภูเขาเหิงซาน - เสวี่ยนคงซื่อ (วัดลอยฟ้า)– ถ้ำหินแกะสลักหยุนกัง– ต้าถง

Day : 4

ต้าถง – ผิงเหยา –เมืองโบราณผิงเหยา

Day : 5

ผิงเหยา – ไท่หยวน – ถนนจงลู่ – ชมการแสดงสุดไฮเทค RUMENG JINYANG

Day : 6

สนามบินไท่หยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ซีเจทีเวเคชั่น จำกัด

วัชรพล (รามอินทรา)

161-247035-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 216 ครั้ง