เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cjtvacation

Travel License : 11/11747

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 8วัน 7คืน (3U)

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 8วัน 7คืน (3U)

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 8วัน 7คืน (3U)

เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 8วัน 7คืน ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ยซาน สุสานราชวงศ์ฮั่นเหลยไถ ขี่อฐชมทะเลทรายโกบี หมิงซาซาน ถ้ำโม่เกาคู พุทธสถานพันปี กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน อุทยานป่าหิน แม่น้ำฮวงโห อาหารพิเศษ อาหารประจำถิ่น

รหัสทัวร์

CN_3U00051

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

56,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ก.ย. 67

56,999฿

17-24

ต.ค. 67

57,999฿

15-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

56,999

56,999

56,999

8,000

-

-

20

15 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

57,999

57,999

57,999

8,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู สนามบินเทียนฝู่

Day : 2

สนามบินเทียนฝู่ – หลานโจว – จิงไท่ – เมืองโบราณหย่งไท่ – ไป่หยิน

Day : 3

อุทยานป่าหินแม่น้ำฮวงโห (รวมรถอุทยาน + ล่องแพหนังแกะ + นั่งรถลา) - หลานโจว – สวนสุ่ยเชอ – หวงเหอมู่ชิง – สะพานเหล็กจงซาน

Day : 4

หลานโจว–อู่เวย – สุสานราชวงศ์ฮั่นเหลยไถ – จางเย่

Day : 5

จางเย่-วัดต้าฝอซื่อ -ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถอุทยาน) - เจียยี่กวน

Day : 6

ด่านเจียยวี่กวน (รวมรถกอล์ฟ) – ตุนหวง- ต้าตี้จื๊อจื่อ บุตรแห่งแผ่นดิน

Day : 7

ตุนหวง –หมิงซาซาน (รวมค่าขี่อูฐ + รถกอล์ฟเข้าออก)– โม่เกาคู (รวมภาพยนตร์ 3 มิติ+รถอุทยาน)– เฉิงตู

Day : 8

เฉิงตู - สนามบินเทียนฝู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ซีเจทีเวเคชั่น จำกัด

วัชรพล (รามอินทรา)

161-247035-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 211 ครั้ง