เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cjtvacation

Travel License : 11/11747

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะตำกู่ สัมผัสหิมะขาวนวล ชมความงามที่อุทยานดอกไม้ตามฤดูกาล ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าชมความน่ารักน้องหมี

รหัสทัวร์

CN_3U00053

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

28,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ก.ย. 67

30,999฿

05-10

31,999฿

19-24

ต.ค. 67

32,999฿

10-15

32,999฿

17-22

พ.ย. 67

29,999฿

07-12

28,999฿

21-26

28,999฿

28-03ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

30,999

29,999

29,999

4,500

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

31,999

30,999

30,999

4,500

-

-

20

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

32,999

31,999

31,999

5,000

-

-

20

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

32,999

31,999

31,999

5,000

-

-

20

07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

29,999

28,999

28,999

4,500

-

-

20

21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

28,999

27,999

27,999

4,500

-

-

20

28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

28,999

27,999

27,999

4,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ –เฉิงตู สนามบินเทียนฝู่

Day : 2

เฉิงตู – อุทยานปี้เผิงโกว(รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่) – เม่าเสี้ยน

Day : 3

เฉิงตู –เฮยสุ่ย – อุทยานภูเขาหิมะและธารน้ำแข็งต๋ากู่(รวมรถอุทยาน + กระเช้าขึ้นลง) – เม่าเสี้ยน

Day : 4

เม่าเสี้ยน – ตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) – จตุรัสหย่างเทียนวู่ – สะพานหนานเฉียว - เฉิงตู

Day : 5

เฉิงตู - อุทยานดอกไม้ (รวมสะพานกระจก)-ถนนควานไจ๋เซียงจื่อ

Day : 6

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่- สนามบินเทียนฝู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ซีเจทีเวเคชั่น จำกัด

วัชรพล (รามอินทรา)

161-247035-4

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง